Volgens onderzoek niet, maar als je naar de familie en kennissenkring om je heen kijkt lijkt, in een aantal gevallen althans, het tegendeel waar te zijn. Eigen welzijn en zelfbescherming tegenover andermans ellende zit bij het merendeel van ons ingeworteld. Egoïsme is een onderdeel van ons leven, of is het overleven.... Het voorbeeld van een kennis die denkt dat hij niet door jou gezien is en gauw een ommetje maakt zal zeker bij meerdere mensen bekend voorkomen.
Het valt ook op dat een enkeling alleen contact via de telefoon onderhoudt en dat uitspraken als “het komt allemaal goed” clichématig worden gebruikt. En wat dan te denken van de opmerkingen "je loopt toch nog rond", of wat denk je van deze "hoor eens, als ik morgen de weg oversteek kan ik ook dood gereden worden...." . Letterlijk en figuurlijk voelt het alsof je aan het lijntje wordt gehouden. Sommige personen denken echt dat deze ziekte hetzelfde is als een arm of een been breken....
Het is dan ook moeilijk, als je soms tegen een depressie aanzit, om te relativeren en begrip op te brengen voor mensen die zo hard kunnen zijn. Pas als die mensen zelf ernstige (lees levensbedreigende) gezondheidsproblemen krijgen zullen zij zich "mogelijk" bewust worden over hoe zij zelf in het verleden op anderen hebben gereageerd.

Onder het motto “ik heb mijn vrouw nog” kan ik mij gelukkig prijzen. Zonder haar zou ik het, en dat is nogal zachtjes uitgedrukt, een stuk moeilijker hebben gehad…..

Mijn bewondering gaat uit naar mensen die het alleen moeten zien te redden. Ik wil deze groep mensen, en natuurlijk anderen die daar behoefte aan hebben, er overigens op attent maken dat er meer lotgenoten zijn. Zo zijn er in de meeste grote steden inloophuizen voor kankerpatiënten en hun naasten. Onlangs is in mijn woonplaats Dordrecht er ook eindelijk één geopend. Inloophuis Helianthus is gevestigd aan de Singel 28. Zie voor verder info: http://www.inloophuishelianthus.nl/.
Voor verdere informatie omtrent inloophuizen is de volgende link http://www.ipso.nl/ een interessant aanvangspunt.

Ik hoop dat dit korte artikel er toe bijdraagt dat andere lotgenoten, in zover zij dat niet al gedaan hebben en er natuurlijk behoefte aan is, contact met elkaar zoeken.
Tevens hoop ik dat dit stukje gezonde mensen tot denken aanzet eer zij mogelijk verkeerd handelen tegenover een ernstig zieke kennis en/of familielid. Gebruik je gezond verstand, onder normale omstandigheden zou contact met de betreffend persoon door hem/haar erg op prijs gesteld worden.
Kanker, is dat
besmettelijk.....

© 2013 Klosprothese.nl - Alle rechten voorbehouden - info@klosprothese.nl - Laatste update augustus 2015